sector domèstic

A VALENTÍ SERVEIS i INSTAL·LACIONS Oferim confort i seguretat per a la seva llar i la seva família, arribant a tota la província de Girona.

Realitzem els projectes tècnics, la instal·lació i el manteniment elèctric per a cases particulars, edificis, comunitats de veïns i segones residències.

Oferim els nostres serveis sempre amb un tracte personal i acurat, basant-nos en l’experiència i aplicant les solucions més adequades per a cada un dels casos, i amb un servei àgil i ràpid.

SERVEIS I INSTAL·LACIONS PER Al seu HABITATGE

Climatització, renovacions d’aire i prevenció legionel·losi

Busquem la millor opció per cada cas: terra radiant, plaques solars, aire condicionat… i configurem de manera òptima les renovacions d’aire per a una màxima eficiència energètica.

Control i prevenció de la legionel·losi en els seus equips de climatització.

Aerotèrmia, geotèrmia i Eficiència Energètica

Desenvolupament de projectes de gestió energètica, enfocats en el confort i la seguretat.

Preparació i instal·lació de climatitzacions geotèrmiques: horitzontals, verticals o freàtiques.

Energia Solar tèrmica, termoelèctrica i fotovoltaica

Estem capacitats per fer tota mena d’instal·lacions solars tèrmiques. L’energia termoelèctrica és ideal per escalfar líquids. Aquest líquid és utilitzat per aigua calenta sanitària, calefacció o climatitzar l’aigua de piscines.

Instal·lacions de plaques solars: A través de l’energia fotovoltaica aconseguim convertir l’energia del sol en electricitat, pel manteniment de tota o part de la nostra casa. 

fontanteria: aigua i desaigües

Disseny i instal·lació de conductes d’aigua per edificis residencials i cases, d’obra nova i refroma. Solucions eficients adaptades segons la normativa vigent.

Instal·lacions Elèctriques

Projectes, instal·lacions, grans reparacions i manteniment d’instal·lacions elèctriques en cases particulars, edificis, comunitats de veïns i segones residències.

gas, calefacció i biomassa

Instal·lació i reparació de sistemes de calefacció, tant en gas com en sistemes de climatització.

Instal·lació i manteniment de tot tipus de calderes.

Instal·lació i manteniment de qualsevol classe de caldera de biomassa.

Càlcul de disseny per a poder adequar la seva llar amb el sistema de calefacció més adequat.

Visites personalitzades a les seves instal·lacions i orientació per a l’elecció del sistema més adequat en cada cas.

Telecomunicacions

Instal·lacions de Xarxes de veu i dades, fibra òptica, Videovigilància i Control d’accessos per cases particulars, residències i comunitats de veïns.

Il·luminació

Instal·lacions d’il·luminació per a cases i edificis residencials d’obra nova o reforma integral.

Domòtica

Automatització i control intel·ligent de la il·luminació, temperatura, àudio, tant per cases com per pisos i edificis sencers.