Avís Legal

AVÍS LEGAL

Informació de Conformitat amb l’article 10 de la LSSI

La titular d’aquesta web és:

Identitat: VALENTI SERVEIS I INSTAL.LACIONS S.L.

NIF: B17935651

Adreça: Poeta Machado s/n 17244 Cassà de la Selva

Tel.: 972463639

Email: info@valenti.cat

Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 2555, Foli 25, Sec. 8, Full GI 43044

Condicions d’ús

 L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa de VALENTI SERVEIS I INSTAL.LACIONS S.L..

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que VALENTI SERVEIS I INSTAL.LACIONS S.L. actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a VALENTI SERVEIS I INSTAL.LACIONS S.L..

VALENTI SERVEIS I INSTAL.LACIONS S.L. no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la seva web.

VALENTI SERVEIS I INSTAL.LACIONS S.L. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció:

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola i es sotmetran als Jutjats i Tribunals al domicili del domicili de l’usuari, quan aquest tingui la condició de consumidor o usuari de conformitat amb l’art. 3 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; en cas contrari, seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de VALENTI SERVEIS I INSTAL.LACIONS S.L..