ACTUALIDAD
Els principals avantatges de la tecnologia LED
2015-08-24

Instal·lacions domòtiques, tancaments de persianes, detectors de moviments, centralització de comptadors, treballs per a comunitats, butlletins elèctrics i gestions a industria endesa, icit i eca.

Industrials, domèstiques i comercials, instal·lacions i canalitzacions, grups de pressió bomba centrifuga, bombes per pous, Valentí Serveis i Instal·lacions S.L. regs automàtics aspersors i centraletes de reg, grup de pressió bomba submergida, xarxes industrials d'incendis, canals pluvials. Instal·lació i reparació. Centralització de comptadors, tramitació i butlletins d'aigua. Materials utilitzats, Pvc sanitari, pvc pressió, polietilé, polibutilé, polietilé reticulat, polipropilé, multicapa alumini, coure, acer inoxidable, tot tipus de accessoris, aïllaments i suports.

últimes notícies
Els principals avantatges de la tecnologia LED
2015-08-24

Instal·lacions domòtiques, tancaments de persianes, detectors de moviments, centralització de comptadors, treballs per a comunitats, butlletins elèctrics i gestions a industria endesa, icit i eca...